Preskočiť na obsah

Dažďové zvody

Pre zvislé dažďové zvody s vynikajúcou odolnosťou proti vode a flexibilitou priemeru.

Zvislé dažďové zvody sú pre vložky FuranFlex® maličkosťou – nájomcovia ani nespoznajú, že sa niečo deje. Budeme na streche a potom v pivnici pri napojení na dažďový kanál. Zvod je opravený behom jedného dňa!

Technológia FuranFlex® pri oprave dažďového zvodu využíva kompozitnú vložku vyrábanou na mieru, zasunutú do starého dažďového zvodu, bez nutnosti jeho búrania. Vložka FuranFlex® Rain je ideálnym riešením opráv vnútorných vertikálnych dažďových zvodov.

V budovách s plochou strechou sa používajú pre odvod dažďovej vody vertikálne zvodné trubky, ktoré sú podľa typu výstavby vyrobené zo zliatiny, betónu, azbestového cementu, poprípade z novoduru alebo plastu. Všetky zvody sa postupom času narušia alebo dôjde k ich poškodeniu pôsobením korózie, stárnutím materiálu či pohybu budov.

Vo väčšine prípadov opráv alebo rekonštrukcií je nutné zaistiť prístup do bytu, vykonať demontáž a spätnú montáž, vybúranie susediacich stien atď.

Pri využití technológie FuranFlex® Rain je nutný prístup na strechu a k miestu napojenia dažďového zvodu na vodovodnú kanalizáciu. Zvyčajne nie je nutné vstupovať do bytu, pretože nedochádza k žiadnemu rozoberaniu alebo búraniu stien v bytoch.

Materiál FuranFlex® Rain nie je možné použiť ako horizontálne potrubie, pretože má obmedzenú odolnosť voči oderu. Dažďová voda stekajúca zo strechy vložkou dolu, môže obsahovať piesok alebo štrk, ktorý odiera steny vložky. Má taktiež abrazívny účinok v ohyboch a horizontálnych sekciách potrubia. Pri vložkovaní dažďového zvodu sa zvyčajne vykonáva aj výmena spodnej časti potrubia a čistiaceho kusu, ktoré zvyčajne bývajú zo zliatiny.

Pre správnu funkčnosť dažďových zvodov je dôležitou podmienkou dokonalé prevedenie vstupnej časti do dažďového zvodu na streche, tzv. guly. Vstup do potrubia musí byť dokonale utesnený, aby sa voda nedostávala pod povrch strešnej krytiny a jej prípadnému zatekaniu.

Certifikácia RAINFLEX

Opravy a rekonštrukcie dažďových zvodov vložkovaním nepodlieha certifikácií.

Prehlásenie o vlastnostiach produktu vydané výrobcom garantuje kvalitu výrobku.