Preskočiť na obsah

Vykurovanie drevom

Kompozitná komínová vložka s vynikajúcou tepelnou odolnosťou a odolnosťou proti plameňom.

Vložky FuranFlex® je možné používať na komíny pre tuhé palivá ako je drevo, drevené brikety, peletky atp. s max. teplotou spalín do 450 °C. Skopírujú akýkoľvek tvar komínov, ich zalomenie, úhyby aj zmeny prierezu.

Výhody technológie FuranFlex®

 • vysoká životnosť – garancia tesnosti min. 10 rokov
 • Veľkosť komínu nie je obmedzením – priemer 60 – 1200mm a dĺžka až 80m bez jediného spoja
 • Použiteľná pre všetky typy kotlov (mimo spaľovania uhlia) a komínov
 • Možnosť inštalácie do komínov rôznych prierezov – zachováva prierez kruhový, obdĺžnikový, eliptický a pod.
 • Bezproblémové vložkovanie uhýbaných i zalomených komínov bez búrania – vložka sa plne prispôsobí tvaru komína
 • Úsporná prevádzka a efektívne využitie výkonu kotla vďaka hladkému povrchu a vhodnému tepelnému odporu – komín lepšie ťahá
 • Tepelná izolácia je 4 krát vyššia ako u oceľových – nerezových vložiek (znižujú sa tepelné straty komínov a ohrev priľahlých stavebných konštrukcií a komínov)
 • Možnosť opätovného prevložkovania komína – nie je nutnosť odstraňovať akúkoľvek starú netesniacu vložku
 • Čistá inštalácia – nie je nutné búranie ani frézovanie starého komína
 • Jediná možnosť na prevložkovanie starých nerezových vložiek bez búrania

Certifikácia – FuranFlex® RWV

FuranFlex®RWV obdržal národné povolenie vo viacerých krajinách Európy. Slovenská legislatíva umožňuje preberať certifikáty z iných krajín EÚ.

 

Záručné podmienky – FuranFlex® RWV

Kompozitor Kft. (ďalej uvedený ako výrobca) poskytuje 10 ročnú garanciu na komínové vložky FuranFlex® RWV.

 • inštalácia podľa podmienok ETA (povolenie č.: 12/0346) pri splnení miestnych stavebných a konštrukčných priemyslových nariadeniach.
 • Dodávateľ (inštalačná firma) musí mať certifikát vystavený výrobcom, potvrdzujúci jeho znalosti a kompetentnosť týkajúcu sa technológie FuranFlex®
 • Inštalácia vložky FuranFlex® bola prevedená technickým vybavením schváleným výrobcom
 • Existencia Záručného listu vystaveného výrobcom
 • Predloženie revíznej správy a Správy o čistení a kontrole spalinovej cesty podľa národných predpisov
 • Vyplnenie a zaslanie Reklamačného protokolu výrobcovi inštalačnou firmou, ktorá zaisťovala inštaláciu vložky

 

Nárok na garanciu zaniká v prípade:

 • že dôjde k výmene, alebo neodbornej manipulácii so spotrebičom bez vedomia a povolenia inštalačnej firmy
 • Neboli vykonávané zákonné kontroly a údržba spotrebičov a spalinovej cesty