Preskočiť na obsah

Vykurovanie plynom a LTO

Možné použiť pre samostatné ale aj spoločné komíny, pre všetky plynové aj olejové kotle.

Materiál FuranFlex® sa používa pre kotle s prirodzeným ťahom, s uzavretou komorou (Turbo kotle) ale aj kondenzačné kotle. Skopírujú akýkoľvek tvar komínov, ich zalomenie, úhyby aj zmeny prierezu. Vložka je vhodná aj pre spoločné komíny!

Vložka FuranFlex® môže byť nainštalovaná ako samostatný komín, v prípade, že je jeden komín použitý pre jeden kotol (obvyklý prípad) alebo ako spoločný komín, pokiaľ je niekoľko kotlov vyvedených do jedného komína.

Používa sa pre všetky typy kotlov a pre komíny všetkých veľkostí a tvarov. Jeho pevnostné vlastnosti umožňujú použitie materiálu pre stavbu voľne stojacich komínov.

Certifikácia – FuranFlex®

FuranFlex® obdržal nutné povolenia pre aplikáciu ako komínová vložka pre odvod spalín v Maďarsku už v roku 1996. Rovnaké povolenie nasledovalo v roku 2000 vo Švédsku. FuranFlex® bola prvá kompozitná komínová vložka, ktorá obdržala CE kvalifikáciu v roku 2013 a UL označenie v roku 2014. V mnohých krajinách má FuranFlex® národné povolenia.

Záručné podmienky

Kompozitor Kft. (ďalej uvedený ako výrobca) poskytuje 25 ročnú garanciu na komínové vložky FuranFlex®.

Záručné podmienky:

  • inštalácia podľa podmienok ETA (povolenie č.: 12/0346) pri splnení miestnych stavebných a konštrukčných priemyslových nariadeniach.
  • Dodávateľ (inštalačná firma) musí mať certifikát vystavený výrobcom, potvrdzujúci jeho znalosti a kompetentnosť týkajúcu sa technológie FuranFlex®
  • Inštalácia vložky FuranFlex® bola prevedená technickým vybavením schváleným výrobcom
  • Existencia Záručného listu vystaveného výrobcom
  • Predloženie revíznej správy a Správy o čistení a kontrole spalinovej cesty podľa národných predpisov
  • Vyplnenie a zaslanie Reklamačného protokolu výrobcovi inštalačnou firmou, ktorá zaisťovala inštaláciu vložky

 

Nárok na garanciu zaniká v prípade:

  • že dôjde k výmene, alebo neodbornej manipulácii so spotrebičom bez vedomia a povolenia inštalačnej firmy
  • Neboli vykonávané zákonné kontroly a údržba spotrebičov a spalinovej cesty

 

Záruka sa vzťahuje na opravy vložky, nevzťahuje sa na akékoľvek priame alebo nepriame škody.